چرا حساب کاربری من مسدود شده؟
در صورت بی‌توجهی به قوانین بازی و انجام هرگونه تقلب، حساب کاربری‌ت مسدود می‌شه.

دقت کن که در صورت تکرار تقلب، حساب کاربری‌ت برای همیشه مسدود و موضوع از مجرای قانون پیگیری می‌شه.

اگه به مسدود شدن حساب کاربری‌ت اعتراض داری، با ما تماس بگیر.